Verkoopvoorwaarden

PREAMBULE
De online verkoopsite shop.la-jardiniere.be wordt beheerd door de vennootschap La Jardinière SRL met maatschappelijke zetel te 7 rue du Général de Gaulle in 6180 Courcelles, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer BE0418.546.387 .
Er werd eerder gespecificeerd dat deze voorwaarden van toepassing zijn op de verkoop van haar producten door La Jardinière SRL aan elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop doet via de website shop.la-jardiniere.be , hierna “de KLANT” genoemd.
De “CONSUMENT” is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals het bestelformulier en de orderbevestiging, vormen het verkoopcontract tussen La Jardinière SRL en de KLANT met betrekking tot de verkoop van de bestelde producten.
Elke bestelling die op de website shop.la-jardiniere.be wordt geplaatst, vereist dat de KLANT vooraf en zonder voorbehoud de Algemene Verkoopvoorwaarden volledig aanvaardt.
In geval van onenigheid met de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden, mag de KLANT de Website niet gebruiken.
La Jardinière SRL behoudt zich het recht voor om haar Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen, waarbij de aanpassingen of wijzigingen van toepassing zijn op alle bestellingen die volgen op de aanpassingen of wijzigingen.
In geval van wijziging zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de KLANT de Algemene Verkoopvoorwaarden die online stonden en die de KLANT aanvaardde op de dag waarop hij zijn bestelling plaatste.
Op de hele site gebruiken we de termen “wij”, “ons” en “onze” met verwijzing naar La Jardinière SRL . Deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten waartoe deze toegang biedt, wordt door La Jardinière SRL aangeboden aan de gebruiker die u bent, op voorwaarde dat u alle onderstaande voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


DEEL 1 – DE FINITIES

De termen en uitdrukkingen die in de Algemene Verkoopvoorwaarden met een hoofdletter worden aangeduid, hebben de hieronder aangegeven betekenis (ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud worden gebruikt).
Algemene verkoopvoorwaarden: wijs dit document aan, d.w.z. de voorwaarden die van toepassing zijn in de relaties tussen La Jardinière SRL en de KLANT.
• Bestelling: verwijst naar de aankooporder van de KLANT voor een of meer Product(en) of Dienst(en), geplaatst via de website shop.la-jardiniere.be of via de Klantenservice.
• Website: verwijst naar de website die toegankelijk is op het adres shop.la-jardiniere.be.
• Product: duidt een product of dienst aan die te koop wordt aangeboden op de website shop.la-jardiniere.be.
• KLANT: verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon, consument, die de website shop.la-jardiniere.be gebruikt en een of meer Product(en) aanschaft voor zijn persoonlijke behoeften, nadat hij zich vooraf aan de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gehouden.

SECTIE 2 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen La Jardinière SRL en de KLANT te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website shop.la-jardiniere.be .
Door akkoord te gaan met deze Verkoopvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om elke minderjarige persoon onder uw hoede toe te staan ​​om op deze website aankopen te doen. online verkoopsite.
Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden. U mag geen computerwormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.
Het bedrijf La Jardinière SRL behoudt de mogelijkheid om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de KLANT.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.


DEEL 3 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat omvat (a) overdrachten via meerdere netwerken; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden overgedragen.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


DEEL 4 – PRIJZEN

De prijzen die op de productfiches in de internetcatalogus voorkomen, zijn prijzen in euro (€), inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het BTW-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten.
Het bedrijf La Jardinière SRL behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt de enige prijs is die van toepassing is op de KLANT.
De producten blijven eigendom van shop.la-jardiniere.be totdat de prijs volledig is geïnd door shop.la-jardiniere.be .
Producten in promotie worden aangegeven met een “PROMOTIE”-sticker of met een doorgestreepte Prijs. Onze promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt op het moment van de bestelling en tijdens de weergaveperiode.
Waarschuwing: Elke onjuiste informatie die door de KLANT wordt verstrekt om de BTW te ontduiken, kan resulteren in civielrechtelijke boetes en strafrechtelijke vervolging.
De prijzen van de Producten aangegeven op de site shop.la-jardiniere.be omvatten geen verwerkings- en verzendkosten die worden gefactureerd naast de prijs van de gekochte Producten en afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling.
De verzendkosten staan ​​vermeld in artikel 8 van deze voorwaarden.


DEEL 5 – BESTELLEN

De contractuele informatie wordt in het Frans weergegeven en zal uiterlijk op het moment van levering het voorwerp uitmaken van een bevestiging met daarin deze contractuele informatie. Het bedrijf La Jardinière SRL behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.
Om Producten te bestellen op de website shop.la-jardiniere.be , moet de KLANT een account aanmaken door de vereiste informatie in het registratieformulier te verstrekken.
Hiertoe verklaart de KLANT dat hij volledige en niet-foutieve persoonlijke informatie verstrekt die zijn nauwkeurige identificatie in elke situatie mogelijk maakt. Elke fantasievolle of lasterlijke persoonlijke informatie kan resulteren in de sluiting van de account van de KLANT en de annulering van zijn Bestelling.
Het gedeelte voor het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk vanuit de hoofdmenubalk. Bij elk bezoek moet de KLANT, indien hij wil bestellen of zijn account wil raadplegen (bestelstatus, persoonlijke informatie, enz.), zich identificeren aan de hand van deze informatie.


SECTIE 6 – BETALING

De prijs van de Producten en de logistieke voorbereidings- en leveringskosten zijn volledig betaalbaar door de KLANT op het moment dat hij de Bestelling plaatst.
De website shop.la-jardiniere.be kan de Klant de mogelijkheid bieden om zijn bestelling te betalen met verschillende betaalmethoden naar keuze:
 met bankkaart (Bancontact, Visa, Mastercard). Na het kiezen van de betaalmethode met bankkaart wordt de Klant doorgestuurd naar de beveiligde interface van het betalingssysteem om op een veilige manier zijn persoonlijke bankkaartgegevens in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. Betaling met creditcard is onherroepelijk;
 via Paypal. Na het kiezen van de Paypal-betaalmethode wordt de Klant doorgestuurd naar de beveiligde betalingsinterface. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. Betaling met Paypal-kaart is onherroepelijk.
Betalingen op de website shop.la-jardiniere.be zijn volledig veilig via Shopify Payments.


SECTIE 7 – HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de consument die producten op afstand bestelt bij de verkoper over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de producten of de kennisgeving van hun beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt, om de verkoper op de hoogte stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, heeft u tot de eerstvolgende werkdag de tijd.
De consument moet zijn wens om van de aankoop af te zien kenbaar maken, per e-mail naar service-client@la-jardiniere.be , via zijn klantenaccount ( retouraanvraag ) of via het formulier beschikbaar op de website van de FOD Economie, KMO, Midden- en Kleinbedrijf. Klassen en Energie: https://www.economie.fgov.be , of door een verklaring zonder enige dubbelzinnigheid waarin de beslissing om het contract te herroepen wordt toegelicht. Het eenvoudigweg retourneren van de goederen zonder aangifte of het weigeren van levering is niet voldoende om uw wens tot herroeping kenbaar te maken.
De consument moet het/de product(en) waarvan hij/zij van de aankoop afziet, in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen binnen 14 dagen nadat hij de verkoper op de hoogte heeft gesteld van de beslissing van de aankoop af te zien. De retourkosten zijn uitsluitend voor rekening van de consument. Het verzendadres van de verkoper is 7 rue du Général de Gaulle in 6180 Courcelles, België. Ook heeft de consument de mogelijkheid om de artikelen direct kosteloos naar de winkel te retourneren.
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verbindt de Verkoper zich ertoe om de Klant het bedrag van de geretourneerde artikelen (inclusief leveringskosten in verhouding tot het aantal opnieuw verzonden artikelen) terug te betalen na ontvangst van de geretourneerde artikelen.
De consument heeft het recht om de bestelde artikelen te passen om de maat of de goede werking ervan te garanderen, onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in de winkel. Gebruikte artikelen (beschadigd, geknipt, gedragen, gewassen, die sporen van make-up vertonen of zonder originele labels), met uitzondering van passen, voordat de herroepingstermijn is verstreken, komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.
De consument zal het herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in het geval van een van de uitzonderingen bedoeld in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, in het bijzonder in het geval van de levering van vervaardigde goederen. volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerde, evenals hygiënische producten. Met name ondergoed (slipjes, slips, boxers, sokken etc.) en per meter gesneden meubelstoffen (gordijnen, vitrages etc.) worden niet geruild of terugbetaald.
De consument die niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden om van het herroepingsrecht te kunnen genieten en die zijn bestelling wenst te annuleren, brengt de verkoper hiervan op de hoogte, die hem de te volgen procedure zal aangeven.


SECTIE 8 – LEVERING EN BESCHIKBAARHEID

Levering van de Producten vindt plaats, na registratie van de betaling voor de Bestelling, op het afleveradres dat de KLANT heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling. Er wordt een e-mail naar de KLANT gestuurd om op de hoogte te stellen van de verzending van de Producten. De KLANT heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende leveringsmethoden.
De verzendkosten worden berekend op basis van de gekozen bezorgmethode (thuis, relaispunt, postkantoor, enz.), het gewicht van het pakket en de plaats van bestemming. Leveringen gebeuren uitsluitend in België .
Bezorgkosten in België:
• Thuisbezorging door transporteur: € 5,9.
• Levering op een relaispunt door Mondial Relay: € 3,50.
• Ophalen in onze winkel La Jardinière: gratis.
De door de verkoper te koop aangeboden producten vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere product(en) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en hem de keuze te geven tussen terugbetaling of een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering. aan het einde van het voorraadtekort van het (de) betreffende product(en).
De levertijden worden slechts ter indicatie gegeven; als ze langer duren dan dertig dagen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden ontbonden en kan de Klant worden terugbetaald.


SECTIE 9 – GARANTIE

Alle producten die door het bedrijf La Jardinière SRL op de site shop.la-jardiniere.be worden aangeboden, profiteren van de wettelijke garantie waardoor u defecte of niet-conforme producten kunt retourneren. De verkoop van goederen is onderworpen aan de Belgische wetgeving betreffende de wettelijke garantie van 2 jaar voorzien in de wet van 1 september 2004.
In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar het bedrijf La Jardinière SRL , dat het terugneemt, omruilt of vergoedt. Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten het voorwerp uitmaken van een voorafgaand verzoek per e-mail op het adres service-client@la-jardiniere.be . De verkoper zal de te volgen procedure aangeven.

SECTIE 10 AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrijf La Jardinière SRL heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering, de klantenservice of de daaropvolgende diensten slechts een middelenverbintenis. La Jardinière SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder verlies van gegevens, indringing, virussen, onderbreking van de dienstverlening en andere onvrijwillige problemen, of voor enig feit dat als overmacht wordt omschreven. in overeenstemming met de jurisprudentie.
De gebruiker aanvaardt dat de elementen, functionaliteiten, grafische charters, enz. die op de website shop.la-jardiniere.be worden aangeboden, aan verandering onderhevig zijn. Zo worden bepaalde functies verwijderd en andere toegevoegd zonder dat de gebruiker een bepaalde claim kan doen gelden. Op dezelfde manier zal La Jardinière SRL alleen beslissen of de inhoud die op de website wordt gepresenteerd, wordt opgenomen/verwijderd. La Jardinière SRL streeft ernaar om de kleuren en afbeeldingen van de producten die in de vriendenwinkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar kan de nauwkeurigheid van de kleurenweergave op uw computerscherm niet garanderen. Ten slotte behoudt La Jardinière SRL zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de website shop.la-jaridniere.be tijdelijk of permanent geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij onderhoud aan de website of ingrijpende wijziging van de aangeboden diensten en/of functionaliteiten. La Jardinière SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de website shop.la-jardiniere , om welke reden dan ook.
De geautomatiseerde gegevens die onder redelijke veiligheidsomstandigheden in de informatiesystemen van La Jardinière SRL worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen La Jardinière SRL en de Klant.


SECTIE 11 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of als u, zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal toestuurt, online, via per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'Opmerkingen'), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking de opmerkingen die u naar ons stuurt, te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en in welk medium dan ook te gebruiken . Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand te compenseren voor eventueel gegeven commentaar; of (3) reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts verwijderen die inhoud bevatten waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Voorwaarden bruikbaar.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier enig recht van een derde partij zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


SECTIE 12 – PERSOONLIJKE INFORMATIE EN BEVEILIGING

De overdracht van uw persoonlijke gegevens in onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Alle gegevens die u op de site shop.la-jardiniere.be verstrekt, zijn aanwezig om uw bestellingen te kunnen verwerken.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG heeft u als verkoper het recht om de gegevens die u ons heeft meegedeeld, te corrigeren, te raadplegen, aan te passen en te verwijderen. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend.
Website shop.la-jardiniere.be is onderworpen aan een beveiligingssysteem: het SSL-coderingsproces is overgenomen en alle scrambling- en encryptieprocessen zijn versterkt om alle gevoelige gegevens die verband houden met betaalmiddelen zo effectief mogelijk te beschermen.


SECTIE 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de site shop.la-jardiniere.be worden gereproduceerd, zijn voorbehouden onder het auteursrecht en intellectueel eigendom en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom, is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, behoudens andere of zelfs restrictievere bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de site shop.la-jardiniere.be is ten strengste verboden, ongeacht of dit in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst is.


ARTIKEL 14 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aanzetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) het schenden van een lokale verordening of internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel of wet; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren van iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen;
(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website of andere website of van internet in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om het internet te spammen, phishen, kapen, afpersen, crawlen, crawlen of crawlen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Dienst of gerelateerde sites, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van gebruiksverboden.


ARTIKEL 15 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe hun toevlucht te nemen tot bemiddeling voorafgaand aan elke andere methode van conflictoplossing. De partijen benoemen vervolgens in onderling overleg een door de Federale Bemiddelingscommissie goedgekeurde bemiddelaar (Simon Bolivarlaan, 30 WTC III te 1000 Brussel - www.cfm-fbc.be) of belasten deze benoeming met een derde partij. Zodra de bemiddelaar is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met de hulp van de bemiddelaar, de voorwaarden voor de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces. Elke partij kan de mediation op ieder moment beëindigen, onverminderd dit. Indien de bemiddeling mislukt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen bevoegd.


SECTIE 16 – COMPENSATIE

U stemt ermee in om La Jardinière SRL en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis , inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van wetten of rechten van een derde partij.


SECTIE 17 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en zal het niet-afdwingbare gedeelte worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. , zonder dat dit oordeel de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantast.


SECTIE 18 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat zij door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als wij naar eigen goeddunken oordelen of vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of niet heeft nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft alsdan verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen weigeren.


SECTIE 19 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of andere operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van de overeenkomst.


SECTIE 20 – OVERMACHT

De uitvoering door La Jardinière SRL van alle of een deel van haar verplichtingen, in het bijzonder de levering, zal worden opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou belemmeren of vertragen.
Worden als zodanig beschouwd, zonder dat deze lijst uitputtend is, oorlog, rellen, opstand, sociale onrust, allerlei soorten stakingen. 


SECTIE 21 – CONTACTINFORMATIE

Vragen met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden kunt u richten aan service-client@la-jardiniere.be.
Datum van schrijven: 25 februari 2023